Tích hợp api - ThuTheCao247.com Website Đổi Card Uy Tín Và Nhanh Gọn Nhất Việt Nam
Tích hợp api

1. API key

vui lòng đăng nhập

2. Thực hiện nạp thẻ qua api

 • code: Mã thẻ cào
 • serial: Serial thẻ cào
 • amount: Mệnh giá thẻ cào
 • loai_the: Loại thẻ cào ( viettel, vinaphone, mobifone, gate, vcoin, garena, vietnamobile, zing, )
 • key_api: API của bạn tại hệ thống thuthecao247.com
 • callback: địa chỉ nhận lại trạng thái thẻ cào
 • error 99 = Các lỗi khác.
 • error 0 = Nạp thẻ thành công -> nhận lại ID.
 • error 1 = Sai định dạng mã thẻ hoặc số serial (check theo loại thẻ).
 • error 2 = Key API của bạn không tồn tại.
 • error 3 = Key API của bạn đã bị khóa.

3. Thông số callback lại data (Phương thức GET)

 • error = 0 thành công, error = 1 sai mệnh giá , 99 thất bại.
 • id = id của thẻ cào
 • loaithe = loại thẻ cào
 • amount = mệnh giá thẻ cào
 • value = mệnh giá thực nhận
 • serial = số serial thẻ cào
 • code = mã thẻ cào
 • md5 = mã bảo mật

4. Code mẫu chi tiết (PHP)

- Tải về code mẫu Tại đây